R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me UNOPS per "Restaurimi i Kulles Veneciane ne Durres, Shqiperi"