Historia jone

Ofrim i cilësisë së lartë që nga viti 1995
Për klientët vendas dhe ndërkombëtarë

Një çerek shekulli

R&T Group u themelua në 1995 dhe ka ofruar shërbime në sektorin Civil, Energjitikë, Shpërndarje, Transport, Shërbime Menaxhimi, Zhvillim të Infrastrukturës dhe Konsulencë Biznesi/Menaxhim për një gamë të larmishme të klientëve vendas dhe ndërkombëtarë.

0.002
91.39 KB