Rreht nesh

Përmirësimi është një udhëtim afatgjatë,
Mund të realizohet duke ecur përpara.

Historia jonë

Misioni ynë

Arritje e kënaqësisë së klientit duke përmirësuar vazhdimisht produktet dhe shërbimet tona në mënyrë që të sigurojmë që ato vazhdimisht të përmbushin ose tejkalojnë pritshmëritë e tyre.

Mundësuar nga njerëz

R&T Group ka të punësuar më shumë se 200 persona në të gjithë Shqipërinë duke përfshië menaxherë, teknikë dhe punëtorë me përvojë të lartë. Selia ndodhet në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë.

Progresi dhe strategjia jonë e zhvillimit të biznesit do të thotë që ne vazhdimisht ne kërkojmë profesionistët më të mirë. Nëse mendoni se jeni njëri prej tyre, ju lutemi dërgojeni CV-në tuaj në departamentin tonë të burimeve njerëzore burimenjerezore@rt-grp.com.

Drejtimi

Cilesi e çertifikuar

R&T operon në përputhje me standardet ISO dhe zbaton dhe zotëron Sistem të Menaxhimit të Cilësisë, Sistem të Menaxhimit të Mjedisit, Sistem të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe një Sistem të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.

Standarted tona
0.0033
94.4 KB