Industritë dhe Zgjidhjet

Linjat e transmetimit

Të përgjithshme

Ne jemi përqëndruar që nga viti 2004 në ndërtimin dhe instalimin e linjave të transmetimit të të gjitha niveleve të tensioneve duke filluar nga 10kV deri në 400kV.

Produktet kryesore si pajisjet e ndërprerësit dhe shtylla janë instaluar sipas kërkesave aktuale, duke bërë kështu që ne të sigurojmë optimizim dhe efikasitet në shpërndarjen e energjisë elektrike në të gjithë Shqipërinë.

Për të ruajtur standardin tonë të lartë ne bashkëpunojmë me ekspertë të saktësisë në këtë fushë si ABB, Siemens, Schneider.

Instalim dhe Zbatim

Linja të tensionit të lartë përfshirë:

  • Linja 20 KV
  • Linja 35 KV
  • Linja 110 KV
  • Linja 220 KV
  • Linja 400 KV

Matës një dhe trefazor

Rrjete të tensionit të ulët

Inxhinieri

Kontroll dhe Instrumentim

Studime të sistemeve

0.0035
95.95 KB