Industritë dhe Zgjidhjet

Policia shkencore

Të përgjithshme

R&T Group ka një përvojë të konsiderueshme në fushën e furnizimit, instalimit dhe mirembajtjes së paisjeve të teknologjisë së fundit të policisë shkencore.

Që nga viti 2003 R&T Group është furnizuesi kryesor ne Shqipëri për pajisje për policinë shkencore, përfshirë Live Scanner, Pajisje Portative, Sisteme Identifikimi të gjurmeve të gishtave dhe pellembeve, Sisteme Identifikimi Balistik, server, etj.

Zgjidhjet

Furnizim dhe mirëmbajtje për paisje Live Scanner.

Furnizim dhe mirëmbajtje për paisje shkencore.

Furnizim dhe mirëmbajtje për paisje e kontrolli.

0.0032
95.45 KB