Industritë dhe Zgjidhjet

Aviacioni civil

Të përgjithshme

Kompania R&T sh.p.k. është një prej partnerëve kryesorë të Albcontrol sh.a., shoqeria aksionere qe menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore shqiptare.

Zgjidhjet

Furnizim dhe mirëmbajtje e konsolave të kulles së kontrollit.

Furnizim dhe mirëmbajtje e sistemit të regjistrimit Ricochet nga Jotron.

Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit me Fibra Optike.

Furnizim pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e Radarit.

Furnizim pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e sistemit menaxhimit të sipërfaqes nga Searidge.

Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e sistemit të Access Control.

Dhënie me qira e Kullës së Kontrollit për aeroportin e Kukesit.

Të gjitha projektet e aviacioit civil
Projekte kryesore
    0.0034
    97.41 KB