R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza" Tirane per "Sherbim mirembajtje ndertimore e objekteve ne Spitalin COVID-4"