Sponsorizimi i ekspozitës së Ali Osekut
Ali Oseku është përfaqësues i një momenti esencial në vlerësimin e artit konteporan në Shqipëri, ku përpjekjet për një art të ri, ishin më shumë të evidentuara në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar. Ali Oseku ishte artisti i cili asnjëherë nuk u përshtat me metodat kreative të Realizmit Socialist.

Cfarë përfaqsojnë pikturat e tij sot?

Në pikturat e Ali Osekut nuk ka figura. Në të njëjtën kohë që njëri shikon një mal, një tjetër shikon format e kraterit të një vullkani