R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve per "Sherbim per modifikim dhe pershtatje e modulit te menaxhimit te zgjedhjeve per kuvend per nevojat e zgjedhjeve te pjesshme vendore"