R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Albcontrol per "Sigurimi i kulles se kontrollit mobile ne Aeroportin e Kukesit me gjithe pajisjet e nevojshme"